Nødinjeksjon

Kort instruksjon: Injeksjon av kortisolsprøyte ved binyrekrise