Retningslinjer for doseøkning for å forhindre binyrekrise

Retningslinjer for doseøkning for å forhindre binyrekrise

Denne mappen forklarer hvordan du kan forhindre en Addison-krise (også kjent som en adrenalkrise) ved å øke dosen av hydrokortison selv. Dette kan være nødvendig i situasjoner som forårsaker fysisk eller psykisk stress.

Denne mappen er et supplement til informasjonen du allerede har mottatt fra din egen lege.

Download Stress instructions in PDF »

Stress instructions