Instruktioner för stress

Ökahydrokortisondosen för att förhindra en Addison-kris

Denna folder förklarar hur du kan förhindra en Addison-kris (även känd som en binjurekris) genom att själv öka dosen av hydrokortison. Detta kan vara nödvändigt i situationer som orsakar dig fysisk eller psykisk stress.

Denna folder är ett komplement till den information som du redan har fått från din egen läkare.

Download Stress instructions in PDF »

Stress instructions