Cushings syndrom – infographic

Sjukdomar som Cushings syndrom är komplexa sjukdomar. Det är inte konstigt att du måste lära dig mycket om sjukdomen för att förstå vad som händer med dig. Vi hjälper dig att förklara det med visuell infografik med relativt enkla texter om denna sjukdom.

Klicka på objekten nedan för att se infografin i fyra steg eller ladda ner den i utskrivbar pdf

(Cushing’s syndrom – 14 mb pdf).