Akutinjektion vid binjurekris

Kort instruktion: Akutinjektion vid binjurekris
Vad du ska göra om du tror att en binjurekris är trolig. Hur förbereder du en akutinjektion? Och hur ger man injektionen?