The World Alliance of Pituitary Organizations – WAPO

logo (wapo)Bijnierziekten zijn soms gerelateerd aan de storing van de hypofyse. Lees onze informatie over het de hypofyse en het  syndroom van Cushing. Wij stellen u ook voor om onze animatie te raadplegen “de hypofyse uitgelegd!” en om te kijken naar de animatie HPA-as = Hypothalamus-Hypofyse-Bijnier systeem – animatie.

Een groot aantal patiëntenorganisaties die te maken hebben met de hypofyse ziekten zoals Acromegalie en de ziekte van Cushing werken internationaal samen in de overkoepelende organisatie WAPO. Hun doel is om best practices te delen, te helpen bij de opstart-fase van patiëntenorganisaties,  informatie meertalig beschikbaar te stellen en te borgen dat elke patiëntenorganisatie over dezelfde – gevalideerde – informatie over hypofyseziekten beschikt.
WAPO werd opgericht op een jaarlijkse bijeenkomst in 2012, gesponsord door Novartis, en begon als een onafhankelijke organisatie op 19 oktober 2014. Vanaf dat moment werkte de Stuurgroep tijdens de wekelijkse teleconferenties samen om te werken aan de reglementen en de organisatie van een WAPO symposium. WAPO werd in april 2016 opgericht als een officiële instantie met een Raad van acht mensen uit verschillende landen en patiëntenorganisaties.

WAPO is voornemens om jaarlijks een symposium te organiseren waar ontmoeting met patiëntenorganisaties en sprekers en sponsors centraal staat en om een plan op te stellen voor het volgende jaar.

Zie www.wapo.org

20160416 - group photo - publication one