Bijnierschorsinsufficiëntie

Wat is bijnierschorsinsufficiëntie?

Bijnierschorsinsufficiëntie is een aandoening waarbij de aanmaak van bijnierschorshormonen is verminderd. Er zijn verschillende vormen:

  • Primaire bijnierschorsinsufficiëntie : er is een probleem van de bijnieren zelf
  • Secundaire bijnierschorsinsufficiëntie : er is een probleem van de hypothalamus (tertiair) of hypofyse (secundair)
  • Bijnierschorsinsufficiëntie door het gebruik van medicatie (wordt ook steroïd-geïnduceerde bijnierschorsinsufficiëntie genoemd): er is een probleem van de hypothalamus, hypofyse en bijnieren door gebruik van medicijnen die cortisol of synthetische vormen van cortisol bevatten.