Andere (inter)nationale initiatieven

Adrenals.eu wil in nauw contact zijn met andere  (inter)nationale initiatieven gerelateerd aan Bijnieraandoeningen.


The World Alliance of Pituitary Organizations

De Wereld Alliantie van hypofyse Organisaties (wapo) is een onafhankelijke non-profit organisatie die is opgericht met de bedoeling om de internationale hypofyse patiëntengemeenschap te verenigen en om te pleiten voor een optimale behandeling en zorg voor alle patiënten met hypofyse- en verwante aandoeningen wereldwijd.

Lees meer over The World Alliance of Pituitary Organizations – WAPO »


De MAGIC Foundation

De MAGIC Foundation is een charitatieve non-profit organisatie die is opgericht om ondersteunende diensten voor de families van kinderen die lijden aan een breed scala van chronische en/of kritische aandoeningen, syndromen en ziekten die de groei van een kind beïnvloeden. De MAGIC Foundation zet zich in om de emotionele en fysieke trauma’s als gevolg van groeistoornissen te verminderen, dat resulteert in gezonder, gelukkiger kinderen en dus ook volwassenen. Het mooto van de Magic Foundation is: Kinderen hebben een korte tijd om te groeien en een levenland te leven met het resultaat!

Meer informatie over de MAGIC Foundation »