Σχετικά με εμάς

Το Adrenals.eu είναι μια πρωτοβουλία του BijnierNET (AdrenalNET), μιας ολλανδικής πρωτοβουλίας. Είμαστε διαθέσιμοι για όλους τους ασθενείς με διαταραχές των επινεφριδίων (ενήλικες, παιδιά και τους γονείς τους), καθώς και για τους συντρόφους και τους φροντιστές τους και για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, όπως γενικούς ιατρούς (GP), ενδοκρινολόγους, παιδοενδοκρινολόγους και ειδικούς νοσηλευτές.
Οι στόχοι μας είναι να εξασφαλίσουμε καλύτερη διάγνωση (έγκαιρη και ακριβή) με καλύτερη φροντίδα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και, τέλος, καλύτερη ποιότητα εξειδικευμένης φροντίδας για χρόνιες διαταραχές (συνδιαχείριση, πρότυπα ποιότητας).
Περισσότερες πληροφορίες : http://www.bijniernet.nl/other-languages/english/

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τις Κάτω Χώρες, αλλά πρέπει να δούμε το θέμα ευρύτερα. Τα σύνορα δεν είναι προς το συμφέρον των ασθενών! Ως εκ τούτου, επιδιώκουμε τη διεθνή συνεργασία για το AdrenalNET.

Αποστολή

Η αποστολή της ευρωπαϊκής πλατφόρμας AdrenalNET είναι να βοηθήσει τους ασθενείς με επινεφρίδια, τους φροντιστές και τους επαγγελματίες υγείας σε όλη την Ευρώπη να βρουν αξιόπιστες και προσβάσιμες πληροφορίες (τόσο επιστημονικές όσο και γενικές) και να προσφέρει μια ασφαλή πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε από κοινού να μπορούν να βελτιώσουν την παρεχόμενη φροντίδα, από την ίδια τη διάγνωση έως τον προγραμματισμό της φροντίδας, όλα με σκοπό την ενίσχυση της διαχείρισης της ζωής του ασθενούς.

Διαβάστε περισσότερα για το BijnierNET >

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)